Nu kas neatsidara?

Biržai yra gražus miestas. Turi jis šaunią pilį ir daug aludarių. Dėl jų ir nusprendžiau vienam prekybos taške užsipirkti atitinkamų biržiečių liaudies gaminių.

(c) Gary Sexton

© Gary Sexton

Prisirinkęs krepšą gėrybių patraukiau prie pardavėjos. Ji sėdėjo ir klastingai manęs laukė. Pasisveikinom, nusišypsojom. Išsikroviau. Ji suskaičiavo, pamaigė savo kompiuterį ir ramiu balsu tarė:

– Kas neatsidara.

Neturėjau atsakymo į tokį netikėtą klausimą ir apsižvalgiau ar jis tikrai skirtas man. Bet eilėje stovėjau aš vienas.

– Neatsidara kas, – visiškai perfrazavo savo teiginį pardavėja.

Į galvą šovė išganinga mintis, kad ji, norėdama pritaikyti nuolaidą alui, bando iš manęs išgauti kažkokį slaptažodį. Tad per daug negalvojęs atsakiau:

– Alaus butelis.

Pardavėja pakėlė akis, ir iš niekinančio žvilgsnio supratau, kad nemokamo atidarytuvo negausiu.

– Nu kas užstriga, – uždavė naują mįslę.

– Ką? – ištariau jau visai nustebęs.

Nebeatsakiusi į mano klausimą ji paspaudė didelį raudoną mygtuką ir įjungė garsų skambutį. Pradėjau gailėtis, kad perku alų ir kad išvis jį geriu. Gerai, kad mano apmąstymams nebuvo duota daug laiko. Už kelių sekundžių atlėkė kita pardavėja ir piktai paklausė kolegės:

– Nu kų?

– Nu kas neatsidara, – atrėžė ta.

Tada abi puolė plikom rankom taisyti ir draskyti kasos aparatą, ir aš, po keliolikos sekundžių visiško nesusigaudymo, supratau kas yra kas Biržuose.

2013-06-02